Program för 2022


                                                                  Höstträffar med Lama Chimey under 2022

 

För den som vill lära sig grundläggande, välbeprövade och effektiva meditationsformerna ges bästa tänkbara möjlighet till detta under hösten 2022.


Lama Chimey, som är Lama inom den Tibetanska Buddhismen, har tacka ja till en inbjudan att vid tre tillfällen besöka Växjö för att lära ut detta.


Lama Chimey beskriver träffarna på följande sätt. ” Vi går igenom allt från att slappna av och få bättre fokus, till meditationer på medkänsla och kärleksfull vänlighet till insikten om alltings samhörighet. Alla meditationer kommer att stödjas av dess filosofiska bakgrund och ökad förståelse kring varför dessa visdomar gör sig väl att ta till sig och göra en del av vardagen”


Syftet är också att inspirera till att skapa rutiner för regelbunden meditation. De tre träffarna är utspridda i tid och däremellan två zoom möten för uppföljning, frågestunder och diskussioner. Ljudfiler med guidade meditationer av Lama Chimey för egenmeditation kommer att finnas tillgängliga.


Träffarna kommer att innefatta ett antal mindre föreläsningar och många tillfällen till spännande och utvecklande samtal.


För dig som inte kan deltaga vid alla tre tillfällen kommer ett mindre antal platser att avsättas för enstaka helger


Helg 1 den 10/9 handlar om inre stillhet och fokus


Zoom möte 1 Uppföljning, frågor och inspiration


Helg 2 den 15/10 handlar om insiktsmeditation


Zoom möte 2 uppföljning, frågor och inspiration


Helg 3 den 26/11 handlar om att odla kärleksfull-vänlighet

 

Plats Växjö, Ananda Yogastudio, Smedjegatan 29


Dagar: 10/9, 15/10 och 26/11


Tider: 09.00 – 16.00


Zoom möten torsdagarna 29/9 och 10/11  kl. 19.00 - 20.00

Anmäl deltagande till medvetnaprojekt@telia.com senast

två dagar innan respektive Zoom möte


En lättare lunch ingår i priset.


Investering : Alla tre dagarna:  2590 kr.

                   : Enstaka helgdag:  975 kr

                   : Zoom per gång     150 kr


Lama Chimey:  Som Buddhistisk nunna utbildade hon sig under 12 år bland annat i meditation och buddhistisk filosofi hos mästare i Himalaya och i Nordamerika. Chimey Lhatso, vilket var hennes namn som nunna, har undervisat i Växjö vid tre tillfällen tidigare runt åren 2012-2014. Varje tillfälle blev väldigt uppskattade och hennes visdom och empatiska personlighet berörde många på djupet.

Sedan dess har hon utbildat sig vidare under 3 ½ år och sedan något år tillbaka blivit utnämnd till Lama.


 Bokning sker via mail : medvetnaprojekt@telia.com


Betalning sker via bankgiro 697-3671 eller Swish 123 500 4510


Bokningsregler: En delbetalning på 900 kr för tre helger eller 500 kr per enstaka helg tas ut vid bokningstillfället. Delbetalningen är en del av totalsumman som betalas in vid anmälan men är inte återbetalningsbar. Senast 14 dagar innan evenemanget startar skall full betalning vara erlagd annars avregistreras bokningen. Avbokning kan göras fram till två veckor före start varpå erlagt belopp förutom ovan nämnda bokningsavgift återbetalas. Därefter sker återbetalning endast vid uppvisande av läkarintyg. Den kurs du bokat, kan  överlåtas till en annan person enligt överenskommelse med Medvetnaprojekt. Kursen blir av under förutsättning att vi inte av någon anledning behöver ställa in. Om så, mot förmodan skulle vara fallet, meddelas detta senast två veckor innan kursen och hela deltagaravgiften återbetalas.
 

 

 

           


                                                           


         Program för 2022


                                                                  Höstträffar med Lama Chimey under 2022

 

För den som vill lära sig grundläggande, välbeprövade och effektiva meditationsformerna ges bästa tänkbara möjlighet till detta under hösten 2022.


Lama Chimey, som är Lama inom den Tibetanska Buddhismen, har tacka ja till en inbjudan att vid tre tillfällen besöka Växjö för att lära ut detta.


Lama Chimey beskriver träffarna på följande sätt. ” Vi går igenom allt från att slappna av och få bättre fokus, till meditationer på medkänsla och kärleksfull vänlighet till insikten om alltings samhörighet. Alla meditationer kommer att stödjas av dess filosofiska bakgrund och ökad förståelse kring varför dessa visdomar gör sig väl att ta till sig och göra en del av vardagen”


Syftet är också att inspirera till att skapa rutiner för regelbunden meditation. De tre träffarna är utspridda i tid och däremellan två zoom möten för uppföljning, frågestunder och diskussioner. Ljudfiler med guidade meditationer av Lama Chimey för egenmeditation kommer att finnas tillgängliga.


Träffarna kommer att innefatta ett antal mindre föreläsningar och många tillfällen till spännande och utvecklande samtal.


För dig som inte kan deltaga vid alla tre tillfällen kommer ett mindre antal platser att avsättas för enstaka helger


Helg 1 den 10/9 handlar om inre stillhet och fokus


Zoom möte 1 Uppföljning, frågor och inspiration


Helg 2 den 15/10 handlar om insiktsmeditation


Zoom möte 2 uppföljning, frågor och inspiration


Helg 3 den 26/11 handlar om att odla kärleksfull-vänlighet

 

Plats Växjö, Ananda Yogastudio, Smedjegatan 29


Dagar: 10/9, 15/10 och 26/11


Tider: 10.00 – 17.00


Zoom möten: 28/10 och 10/11 tid meddelas senare


Investering : Alla tre dagarna: 2590 kr.

                   : Enstaka helgdag: 975 kr

                   : Zoom per gång    150 kr


Lama Chimey:  Som Buddhistisk nunna utbildade hon sig under 12 år bland annat i meditation och buddhistisk filosofi hos mästare i Himalaya och i Nordamerika. Chimey Lhatso, vilket var hennes namn som nunna, har undervisat i Växjö vid tre tillfällen tidigare runt åren 2012-2014. Varje tillfälle blev väldigt uppskattade och hennes visdom och empatiska personlighet berörde många på djupet.

Sedan dess har hon utbildat sig vidare under 3 ½ år och sedan något år tillbaka blivit utnämnd till Lama.


 Bokning sker via mail : medvetnaprojekt@telia.com


Betalning sker via bankgiro 697-3671 eller Swish 123 500 4510


Bokningsregler: En bokningsavgift på 900 kr för tre helger eller 500 kr per enstaka helg tas ut. Bokningsavgiften är en del av det som betalas in vid anmälan och är inte återbetalningsbar. Avbokning kan göras fram till två veckor före start varpå erlagt belopp förutom ovan nämnda bokningsavgift återbetalas. Därefter sker återbetalning endast vid uppvisande av läkarintyg. Den kurs du bokat, kan  överlåtas till en annan person enligt överenskommelse med Medvetnaprojekt. Kursen blir av under förutsättning att vi inte av någon anledning behöver ställa in. Om så, mot förmodan skulle vara fallet, meddelas detta senast två veckor innan kursen och hela deltagaravgiften återbetalas.